Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Μία μάσκα,μία ιστορία!


Η τελευταία μας επανάληψη στα δίφθογγα σύμφωνα και φωνήεντα είχε να κάνει με τη δημιουργία μίας ιστορίας.

Αρχικά ο καθένας μας πήρε από μία μάσκα με τα διπλά σύμφωνα και φωνήεντα.
Στη συνέχεια έπρεπε να γράψουμε δύο λέξεις οι οποίες περιείχαν τα γράμματα που τύχαμε στη μάσκα και να σκεφτούμε μία ιστορία χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο λέξεις.


Το τελευταίο στάδιο ήταν η διήγηση της ιστορίας!


Αφού διηγηθήκαμε όλοι την ιστορία μας, προχωρήσαμε στην επόμενη δραστηριότητα.
Γράψαμε διάφορες λέξεις στον πίνακα και έπρεπε να βάλουμε τη σωστή μάσκα σε κάθε λέξη.

2 σχόλια: